Veimaling

Veier som blir brukt mye krever gjevnlig vedlikehold av oppmerking. Ved kraftig bruk så blir stripene med tiden slitt bort og de kan males lett på ny. 

Vi i Elento Oppmerking bruker veimaling som er godkjent av Statens vegvesen. Samtidig er produktene vi benytter fra vår leverandør GEVECO miljøvennlige, slik at de ikke skader nærmiljøet.

Nyheter med veimaling

Det er billigere å få oss til Oppmerking enn å gjøre det selv

Vi merker opp til 40 p-plasser med vei-maling for kun kr 7600+ mva!