RØMNINGSVEIER

§ 4 – 1. Rømningsveier

1. Generelle krav til rømningsveier

Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning. Atkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer. Heis og rulletrapp regnes ikke som rømningsvei.

Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier. For små brannceller med direkte utgang til det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i henhold til byggeforskriften da bygningen ble oppført eller når dette er godkjent i forbindelse med bruksendring.

I bygninger med flere etasjer skal rømningsveiene ha kapasitet for samtidig rømning fra to etasjer.

Fra brannceller som omfatter flere etasjer skal hver etasje ha direkte utgang til minst en rømningsvei.

Fri bredde i rømningsvei skal være minst 80 cm og ikke mindre enn 0,7 cm pr. person.

Vi hos Elanto oppmerking AS kan tilby rømningsvei merking på betonggulv som en permanent løsning.

Vi freser ned et spor på 40 x 4 mm og fyller det igjen med trekomponent etterlysende epoxy som er meget slitesterk og lyseffektiv. Malingen lades opp med naturlig eller kunstig lys og gir fra seg tydelig gul-grønt lys i totalt mørke. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og pristilbud.

Det er billigere å få oss til Oppmerking enn å gjøre det selv

Vi merker opp til 40 p-plasser med vei-maling for kun kr 7600+ mva!