LAGEROPPMERKING

Lageroppmerking med epoxy, fungerer slik at man freser opp et spor og fyller det igjen med en epoxy maling. Vi kan også levere etterlysende rømningsveier, hvor vi freser opp 46mm bredt spor og fyller det igjen med 3 komp epoxy.

Nyheter med lageroppmerking

Det er billigere å få oss til Oppmerking enn å gjøre det selv

Vi merker opp til 40 p-plasser med vei-maling for kun kr 7600+ mva!