THON-Hotel Jernbanegate 8, Halden, har fått ny oppmerking på P-plassen :)