Uni- buss, Bærum: Oppmerking av P-Plass med Geveko veimaling