Oppmerking av gangovergang, industriområde

Her har vi merket gangovergang for de som skal bevege seg rundt på industriområdet. Over ser dere gangovergangen som på forhånd er avmerket slik at vi får det rett og pent. Under ser dere det ferdige resultatet for hele gangovergangen.

Oppmerking av gangovergang, industriområde Read More »